สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศภ.3

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า/ส่งออก ปีงบ 255515 พฤศจิกายน 2564 13:49:28298
2 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:00:39215
3 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:01:00196
4 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:10206
5 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:18205
6 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:25:29195
7 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:01:26192
8 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:01:56197
9 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:02:04203
10 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:02:13210
11 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:03:00215
12 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:03:55222
13 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:04:05204
14 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:18273
15 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:28234
16 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:04:51328
17 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:05:00221
18 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:11:22483
19 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:05:18412
20 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2565 21 ตุลาคม 2565 15:48:21191
21 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256521 ตุลาคม 2565 15:47:38246
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร