สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศภ.3

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)30 มกราคม 2563 14:11:4971
2 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)30 มกราคม 2563 14:22:00118
3 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256218 ธันวาคม 2562 11:26:0942
4 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256218 ธันวาคม 2562 11:26:1546
5 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256118 ธันวาคม 2562 11:26:2932
6 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256118 ธันวาคม 2562 11:26:2337
7 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256018 ธันวาคม 2562 11:26:4135
8 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256018 ธันวาคม 2562 11:26:3530
9 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255929 ธันวาคม 2562 15:05:3024
10 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255918 ธันวาคม 2562 11:26:4538
11 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255818 ธันวาคม 2562 11:28:5628
12 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255818 ธันวาคม 2562 11:29:1130
13 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255729 ธันวาคม 2562 14:57:2729
14 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255718 ธันวาคม 2562 11:29:2334
15 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255618 ธันวาคม 2562 11:30:1130
16 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255618 ธันวาคม 2562 11:30:2235
17 สถิติการนำเข้า/ส่งออก ปีงบ 255518 ธันวาคม 2562 11:27:5036
18 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63)30 กรกฎาคม 2563 11:33:0517
19 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63)30 กรกฎาคม 2563 11:32:3316
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร