สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศภ.3

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)30 มกราคม 2563 14:11:49299
2 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)30 มกราคม 2563 14:22:00212
3 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256218 ธันวาคม 2562 11:26:09119
4 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256218 ธันวาคม 2562 11:26:15109
5 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256118 ธันวาคม 2562 11:26:2985
6 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256118 ธันวาคม 2562 11:26:2389
7 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256018 ธันวาคม 2562 11:26:4187
8 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256018 ธันวาคม 2562 11:26:3579
9 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255929 ธันวาคม 2562 15:05:3069
10 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255918 ธันวาคม 2562 11:26:4589
11 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255818 ธันวาคม 2562 11:28:5680
12 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255818 ธันวาคม 2562 11:29:1170
13 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255729 ธันวาคม 2562 14:57:2779
14 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255718 ธันวาคม 2562 11:29:2376
15 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255618 ธันวาคม 2562 11:30:1174
16 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255618 ธันวาคม 2562 11:30:2279
17 สถิติการนำเข้า/ส่งออก ปีงบ 255518 ธันวาคม 2562 11:27:5094
18 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63)30 กรกฎาคม 2563 11:33:05149
19 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63)30 กรกฎาคม 2563 11:32:3353
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร