สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศภ.3

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า/ส่งออก ปีงบ 255515 พฤศจิกายน 2564 13:49:28226
2 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:00:39143
3 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:01:00137
4 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:10141
5 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:18141
6 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:25:29132
7 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:01:26129
8 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:01:56145
9 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:02:04140
10 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:02:13138
11 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:03:00146
12 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:03:55155
13 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:04:05146
14 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:18211
15 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:28177
16 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:04:51256
17 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:05:00148
18 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:11:22427
19 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:05:18352
20 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2565 21 ตุลาคม 2565 15:48:21108
21 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256521 ตุลาคม 2565 15:47:38138
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร