สถิติการนำเข้า-ส่งออก ศภ.3

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า/ส่งออก ปีงบ 255515 พฤศจิกายน 2564 13:49:28202
2 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:00:39127
3 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255615 พฤศจิกายน 2564 14:01:00123
4 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:10125
5 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255715 พฤศจิกายน 2564 14:01:18126
6 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:25:29116
7 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:01:26116
8 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 255915 พฤศจิกายน 2564 14:01:56132
9 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 255815 พฤศจิกายน 2564 14:02:04126
10 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:02:13125
11 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256015 พฤศจิกายน 2564 14:03:00132
12 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:03:55143
13 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256115 พฤศจิกายน 2564 14:04:05134
14 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:18196
15 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256215 พฤศจิกายน 2564 14:04:28163
16 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:04:51238
17 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2564 14:05:00125
18 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:11:22409
19 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256415 พฤศจิกายน 2564 14:05:18330
20 สถิติการนำเข้า ปีงบประมาณ 2565 21 ตุลาคม 2565 15:48:2178
21 สถิติการส่งออก ปีงบประมาณ 256521 ตุลาคม 2565 15:47:3896
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-281-778-9
อีเมล์ : 74000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร